Fotohut Diependal te Heijken/OranjeOp 25 juli met Hans Terpstra een dag in de fotohut Diependal gezeten van Edo van Uchelen, helaas was de waterstand laag waardoor de vogels wat meer op afstand gingen zitten, niet te veel vogelsoorten, maar ik heb toch een mooie serie kunnen maken van o.a. de Lepelaar, de Aalscholver, de Blauwe Reiger, de Boerenzwaluw en de familie Nijlgans.
Al met al een mooie dag die na de middag zo warm werd dat wij ca. 12.30 uur zijn vertrokken